STRONA GŁÓWNA


 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  Dzień Edukacji Narodowej – potocznie zwany Dniem Nauczyciela - to dzień szczególny - święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują.

  W tym roku akademia z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się we wtorek 14 października. Jak co roku,  gościliśmy  w progach naszej szkoły emerytowanych nauczycieli i pracowników. W części oficjalnej, w obecności pocztu sztandarowego, swoje przemówienia – wygłosili: Dyrektor Szkoły, Pan Paweł Zając oraz Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Iwona Biber.

 • PIKNIK RODZINNY - SKRUDKI 2014

  W niedzielę, 5 października br., odbyła się w naszej szkole uroczystość środowiskowa, podczas której, w obecności znakomitych gości, miało miejsce oficjalne otwarcie i poświęcenie nowego placu zabaw i boisk szkolnych. Przecięcia wstęgi dokonali:  Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pan Piotr Rzetelski, Wójt Gminy Żyrzyn, Pan Andrzej Bujek, Dyrektor Szkoły, Pan Paweł Zając oraz najmłodsi uczniowie naszej szkoły:Julia Strumnik, Przemysław Kowalczyk i Kinga Bernat, zaś poświęcenia kompleksu rekreacyjno – sportowego -  Kanonik Kapituły Chełmskiej, Proboszcz Parafii Parafianka, Ksiądz Marian Plichowiec.

 • DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLE

  Zgodnie ze zwyczajem, corocznie, 30 września obchodzimy DZIEŃ CHŁOPAKA. Uczciliśmy go szkolną dyskoteką. Miłym gestem ze strony dziewcząt było wręczenie chłopcom upominków i przygotowanie ( z pomocą mam oczywiście) poczęstunku.

 • ZATAŃCZ Z KLASĄ W SWOJEJ SZKOLE

  Dnia 24 września  juąż po raz drugi gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli  Placówki  oświatowo - wychowawczej Centrum Tańca Wasilewski - Felska realizującej w szkołach podstawowych program edukacyjno - wychowawczy OLIMPIJKIEJ SZKÓŁKI TAŃCA I DOBRYCH MANIER. Olimpijska Szkółka Tańca i Dobrych Manier to wyjątkowy i jedyny w Polsce Autorski program, realizowany na czterech płaszczyznach: edukacja, wychowanie, profilaktyka, rekreacja sportowa. 

 • REPORTAŻ ZE ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA W KOŚMINIE

  Dnia 21 września 2014 roku w Kośminie odbyło się coroczne Święto Pieczonego Ziemniaka. Organizatorzy przygotowali wiele konkursów dla starszych i młodszych mieszkańców. Jednym z nich był konkurs kulinarny „Potrawy z ziemniaków lub z ziemniakiem”. W konkursie tym wzięło udział Kółko Fotograficzne z naszej szkoły reprezentowane przez uczennice klasy V – Annę Góralczyk, Julię Kawkę i Oliwię Strumnik.

 • IV TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA

  "IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska" to największa impreza sportowa dla dzieci i młodzieży w Polsce.  Piłkarskie zmagania odbywają się na obiektach wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko – Orlik 2012". Impreza skierowana jest do dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11 lat i 12-13 lat. W gminnych eliminacjach do "IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska", które odbyły się w dniu 11 września na Orliku w Żyrzynie wzięło udział 11 drużyn z terenu Gminy Żyrzyn i z pobliskiej Gminy Baranów.

 • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

  Dnia 1 września Mszą św. w Kościele Parafialnym oraz spotkaniem w szkole rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uroczystej inauguracji roku szkolnego 2014/2015 dokonał dyrektor szkoły p. Paweł Zając. Z tej okazji najlepsze życzenia dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom złożyła Przewodnicząca Rady Rodziców p. Iwona Biber. Tego dnia uczniowie klasy V i VI pod kierunmiem wych. p. Haliny Ziemki montażem słowno-muzycznym uczcili 75 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.