INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W poniedziałek, 5 września,  Mszą świętą, którą odprawił Ks. Proboszcz Jarosław Waś, uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019. Następnie, już w szkole, w obeności pocztu sztandarowego uroczyście odśpiewaliśmy hymn państwowy. Dyrektor szkoły Pan Paweł Zając powitał zaproszonych gości wicewójta Pana Marcina Suleja, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Agnieszkę Jońską oraz wszystkich przybyłych na uroczystość rodziców, uczniów, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi. Szczególnie serdecznie powitał dzieci z oddziału przedszkolnego, które rozpoczynają wspaniałą przygodę edukacyjną, uczniów klas I oraz nowych uczniów, który przyszli z innych szkół. Następnie głos zabrał wicewójt Pan Marcin Sulej, który poinformował zeranych, iż Pan Paweł Zając po raz drugi wygrał konkurs na dyrektora naszej szkoły i będzie sprawował tę funkcję przez kolejne 5 lat. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Jońska złożyła gratulacje Panu Dyrektorowi, a dzieciom i nauczycielom życzyła sukcesów w nowym roku szkolnym. Następnie ponownie zwrócił się do zebranych Dyrektor szkoły, w swoim wystąpieniu przypomniał wydarzenia sprzed 79 lat, wówczas 3 września 1939 roku po dwóch dniach walk wojska niemieckie pokonały  obronę polską na granicach i wzierały się w głąb naszego kraju. Dwa tygodnie później przyłączyły się do nich armie Związku Radzieckiego. Rozpoczęła się długa, trwająca 6 lat  wojna, która ogarnęła cały świat. Przez te 6 lat, każdego dnia z byle powodu można było stracić życie. Kolejne roczniki dzieci zamiast do szkoły dorastały do pracy, obozów bądź do walki z wrogiem. Taki los spotkał Danusię Siedzik, która 3 września 1039 roku skończyła 11 lat. W czasie wojny straciła oboje rodziców. Mając 15 lat wstąpiła wraz z siostrą do Armii Krajowej, po przejściu szkolenia medycznego została sanitariuszką Po zakończeniu działań wojennych za działalność w bojowej  organizacji niepodległościowej trafiła do komunistycznego aresztu.  Bita i poniżana przez prowadzących śledztwo odmówiła składania zeznań, obciążających członków wileńskich brygad Armii Krajowej. Na miesiąc przed swoimi 18 urodzinami Danuta Siedzikówna, pseudonim „Inka”, została skazana na śmierć. Ostatnie słowa, które wypowiedziała przed egzekucją brzmiały: „Niech żyje Polska!”

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych wszystkich, którzy stracili życie w walce o niepodległość i suwerenność naszej Ojczyzny.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ