INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Informacja dotycząca korzystania z obiadów  przygotowywanych i dowożonych  przez  GOŚCINIEC POD LASEM  w Grabowcach Dolnych dla uczniów naszej szkoły

 

 

1. Cena II dania -  4,00 zł            2. Cena II dania + kompot -  4,40 zł

Wpłata za obiady dokonywana jest w terminie do 15 dnia każdego miesiąca  na konto:

 Nr 65 8191 1071 2006 6000 0220 0002  Bank Spółdzielczy w Cycowie oddział w Żyrzynie

Nieobecność  dzieci korzystających z obiadów jest codziennie odliczana. Wszystkie nieobecności z danego miesiąca rodzic może odliczyć sobie od kwoty wpłacanej na następny miesiąc. Nie będą odliczane obiady po 15 grudnia za grudzień 2018 i po 15 czerwca za czerwiec 2019r.

Z obiadów  nie można rezygnować w trakcie miesiąca. Rezygnacji z obiadów  dokonujemy pisemnie w sekretariacie szkoły lub u Pani Magdaleny Strumnik pracownika szkoły do 25 dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

Termin rozpoczęcia korzystania z obiadów od 17 września 2018 r. 

 

Koszt za obiady w styczniu to   88,00 zł  lub  96,80 zł