PATRON

 

Najważniejsze daty z życia Henryka Sienkiewicza

 

1846

Dnia 5 maja Henryk Adam Aleksander Pius, syn Józefa i Stefanii z Cieciszowskich, Sienkiewicz rodzi się w domu wujostwa w Woli Okrzejskiej, pod Łukowem. 

1858

Dwunastolatek rozpoczyna naukę w gimnazjum realnym w Warszawie, w roku 1862 przenosi się do gimnazjum II w Pałacu Staszica, a stamtąd w roku 1864 do gimnazjum IV, które po rocznej przerwie na guwernerce w Poświętnym, kończy w roku 1866. Tam pisze pierwsze utwory literackie. 

1866 

Po egzaminie wstępnym w Szkole Głównej zapisuje się na wydział prawny, z którego przenosi się na lekarski, a wreszcie filozoficzny, na którym studiuje do roku 1871. Studiów nie ukończył. 

1869 

W kwietniu ukazuje się drukiem pierwszy utwór Sienkiewicza - recenzja teatralna w "Przeglądzie Tygodniowym", a w "Tygodniku Ilustrowanym" studium o Mikołaju Sępie Szarzyńskim. Powstaje powieść Na marne"". 

1872 

"Na marne" ukazuje się w dwutygodniku "Wieniec"; w "Przeglądzie Tygodniowym" pod pseudonimem Litwos wychodzą "Humoreski z teki Worszyłły". Sienkiewicz rozpoczyna pracę dziennikarską w "Gazecie Polskiej".  

Strony: 1 2 3 4 5 6 Następna »