UROCZYŚCIE ŚLUBUJEMY!

Jedną z piękniejszych uroczystości  corocznie odbywających się w naszej szkole jest  przyjęcie w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej najmłodszych kolegów. W tym roku uroczystość ta miała miejsce 30 października. Dziewięciu uczniów wraz z rodzicami szczególnie przeżywało ten dzień.

Pierwszoklasiści w przygotowanej pod kierunkiem wychowawczyni p. Joanny Pękali części artystycznej, wykazali się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny  i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.

Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły p. Paweł Zając dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuje Cię na ucznia…” – mówił p. dyrektor dotykając ołówkiem, ramion najmłodszych uczniów.

Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez Pana Dyrektora i Przewodniczącą Klasowej Rady Rodziców  p. Anetę Czerską pamiątkowych dyplomów i upominków z przyborami szkolnymi..

Wszystkim Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły, a  rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ