Zbiórka zużytych baterii i elektrosprzętu

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę zużytych baterii i elektrosprzetu we współpracy z firmą Remondis.

Szczegółowy regulamin akcji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zbierajzklasa.pl/

Nagrody dla najbardziej zaangażowanych szkół to:

 I miejsce – 4 dniowa wycieczka dla zespołu lub klasy do kompleksu wypoczynkowego Vacansoleil na Słowenii połączona z warsztatami muzycznymi podczas kempingu.

 II miejsce – 2 dniowa wycieczka dla zespołu lub klasy do parku rozrywki „Jura Park” w Bałtowie.

III miejsce – 2 dniowa wycieczka zespołu lub klasy do parku rozrywki „Farma Iluzji” w Trojanowie.

 

Dla pozostałych uczestników konkursu, za punkty zdobyte w konkursie nagrodami są e-Karty . Kryterium nagradzania uczestników w konkursie jest suma zdobytych punktów naliczanych wg przelicznika: 1kg oddanych baterii to 1 punkt, 1kg oddanego elektrosprzętu to 0,5 punktu.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.zbierajzklasa.pl do 31 marca 2017 r.

 Finału konkursu będzie miał miejsce w Warszawie w kwietniu 2017 r.